Home
Contact
menu

Publicaties

08 augustus 2008

Zorgverzekering en zorgtoeslag

Sinds 1 januari 2006 is iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het verschil tussen ziekenfonds en particuliere ziektekostenverzekering is verdwenen. De zorgverzekering bestaat uit een basis- en eventueel aanvullende verzekeringen. U betaalt een premie aan uw zorgverzekeraar en een inkomensafhankelijke bijdrage aan de belastingdienst. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen hebt u recht op zorgtoeslag.

Basispremie:
De basisverzekering geldt voor iedereen die in Nederland woont en is voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, gezondheid of inkomen. Iedereen heeft de verplichting zich te verzekeren en de verzekeraars hebben de plicht om iedereen te accepteren. Voor de zorgverzekering betaalt u premie aan uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze premie is per zorgverzekeraar voor iedereen met hetzelfde basispakket gelijk, los van leeftijd of gezondheid. Voor 2008 jaar bedraagt de basispremie € 1.200 per verzekerde. Daarnaast kunt u aanvullende verzekeringen afsluiten. Dit is niet verplicht.

Kinderen tot 18 jaar zijn voor de Basisverzekering gratis verzekerd. Voor hen geldt geen no-claim of eigen risico. Zijn zij ouder dan 18 jaar dan geldt voor hen het bovenstaande.

Inkomensafhankelijke premie:
Naast de basispremie aan uw zorgverzekeraar, betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan de overheid. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Bent u in loondienst, dan wordt de inkomensafhankelijke bijdrage afgedragen door uw werkgever ingehouden en afgedragen. Afhankelijk van het soort inkomen dat u ontvangt, wordt de inkomensafhankelijke bijdrage aan u vergoed. U betaalt over de vergoeding wel loonbelasting/premie volksverzekeringen. Bent u zelfstandige, dan betaalt u de inkomensafhankelijke bijdrage via een of meer (voorlopige) aanslagen.

Uw inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over het zogenaamde \'bijdrage-inkomen\'. Dit is het totaal van:

  1. Bijdrageloon (loon uit een dienstbetrekking, een uitkering, pensioen of een lijfrente-uitkering); 
  2. Belastbare winst uit onderneming; 
  3. Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden; 
  4. Belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen.

Het maximum waarover u premie bent verschuldigd bedraagt € 31.231 (voor 2007: € 30.623). Is uw inkomen hoger, dan is over het meerdere geen bijdrage verschuldigd. De werkgever draagt de inkomensafhankelijke bijdrage van 7,2% af aan de Belastingdienst. Een zelfstandige is 5,1% premie verschuldigd en betaalt deze door middel van een of meer (voorlopige) aanslagen.

Zorgtoeslag:
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u voor de premiekosten een tegemoetkoming (zorgtoeslag) krijgen. Deze zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de basisverzekering. Iedere verzekerde die nominale premie betaalt voor de zorgverzekeringswet kan dus in aanmerking komen voor deze toeslag. De zorgtoeslag is het verschil tussen de standaardpremie en de normpremie. Hoe lager uw inkomen, hoe lager de normpremie. De inkomensgrenzen om recht te hebben op zorgtoeslag liggen bij € 29.069 voor een alleenstaande en € 47.520 voor huishoudens. Kinderen ouder dan 18 jaar hebben een zelfstandig recht op zorgtoeslag. Zorg dat u ook deze mogelijkheid tot teruggave niet mist!

De berekening van de zorgtoeslag is niet altijd even duidelijk en is afhankelijk van het feit of u een toeslagpartner hebt. In formulevorm wordt de zorgtoeslag als volgt berekend: drempelinkomen x 5% (of 3,5% indien geen toeslagpartner) + (verzamelinkomen – drempelinkomen) x 5%.

De zorgtoeslag moet worden aangevraagd via een apart formulier. Deze kunt u downloaden van de site: www.toeslagen.nl. 
Blijkt dat u over 2008 recht hebt op een toeslag en heeft u die nog niet aangevraagd? Doe dit tijdig. U kunt de toeslag tot 1 april 2009 claimen. U bent dus voor de zorgtoeslag 2007 te laat. Werd er door uw adviseur uitstel aangevraagd voor het doen van aangifte inkomstenbelasting, dan wordt de teruggavetermijn verlengd met de periode van het verleende uitstel. U houdt daardoor wellicht zicht op teruggave.

No-claim teruggave:
De no-claim teruggave is ingevoerd vanaf 2005 en voorziet in een teruggave van maximaal € 255 per verzekerde. Hebt u minder dan € 255 aan zorgkosten gemaakt krijgt u het verschil in 2006 van uw zorgverzekeraar terugbetaald. De no-claim teruggave is niet van invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. Per 1 januari 2008 is deze teruggave vervallen, omdat het beoogde effect – het terugdringen van zorgkosten - niet werd bereikt. In plaats hiervan is een verplicht eigen risico gekomen van € 150.

Inkomensafhankelijke bijdrage:
Bij dienstbetrekkingen, stuurt de belastingdienst een beschikking naar de werkgever wanneer teveel blijkt te zijn ingehouden. De teveel betaalde premies betaalt de werkgever via het loon aan de werknemers terug door middel van verrekening op het loon. Soms kunnen zij dit om uiteenlopende redenen niet verwerken (niet mogelijk door automatiseringsbeperkingen, of werknemer is inmiddels uit dienst). In deze gevallen mogen zij de teruggaven gewoon uitbetalen zonder dat hierover loonheffing is verschuldigd.
Wanneer de teruggave minder dan € 14 is, kunnen zij er voor kiezen om de teruggave helemaal niet te verwerken. De werknemers kunnen overigens wel vragen dit bedrag alsnog uit te keren.

Wanneer er sprake is van overige inkomensbestanddelen (winst, overige werkzaamheden e.d.) verleent de belastingdienst u door middel van beschikkingen teruggaaf. De inkomensgegevens staan opgenomen in uw aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

Hebt u naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.« terug
Adres
Kantoor Hoeven
Halderbergselaan 7a
4741 AA Hoeven

T. +31 (0) 165 50 33 02
F. +31 (0) 165 50 31 55
info@vankester.nl
Sitemap | Disclaimer