Home
Contact
menu

Publicaties

06 augustus 2008

Directeur groot aandeelhouder (DGA) en rekening-courant

Vaak hebben DGA’s met hun vennootschap een lopende rekening. Deze ontstaat meestal door privé opnamen en verrekening van niet uitbetaald salaris. Wanneer u een vordering op uw BV hebt, dan wordt deze fiscaal anders behandeld dan een schuld aan uw BV. Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aangaande de rekening-courant.

De fiscale werking
Bij een rekening-courantvordering van de vennootschap op u, zult u in uw aangifte inkomstenbelasting deze schuld in box 3 aan moeten geven. De in rekening gebrachte rente is bij uw vennootschap belast. In box 3 is deze rente niet aftrekbaar. De rekening-courantschuld vermindert echter wel uw privé-vermogen, waardoor minder vermogensrendementsheffing zal zijn verschuldigd, mocht u hiervoor belast worden.
De vordering die u hebt op uw vennootschap wordt niet in box 3 verantwoord maar in box 1. Het saldo wordt gezien als ter beschikking gesteld vermogen. Het gevolg is dat niet het vermogen wordt belast, maar de ontvangen rente. Over deze rente betaalt u belasting tegen het progressieve tarief (tot 52%), wat bij hoge inkomens onvoordelig kan zijn. De vennootschap kan de betaalde rente ten laste brengen van het resultaat (tegen maximaal 25,5%).

Welke rente berekenen over de rekening-courant?
Gezien het voorgaande wordt de verleiding groot om een lage rente of zelfs geen rente te berekenen over de rekening-courant. Hierdoor betaalt u immers minder belasting. Helaas is dit niet toegestaan, omdat u een zakelijke rente moet berekenen. Is de verhouding niet zakelijk, dan kan de belastingdienst stellen dat u het geld niet hebt geleend, maar uit de onderneming hebt genomen als aandeelhouder (lees: dividend). Zoals u weet is over de opname belasting verschuldigd. Vooral bij hoog opgelopen schulden, kan de belastingaanslag fors zijn.

Zakelijkheid
Wat zakelijk is, is onder andere afhankelijk van de (vreemd) vermogenspositie van uw BV. Kort gezegd dient de rente dezelfde te zijn als wanneer de BV een lening bij een derde (bank) zou afsluiten. Hierbij hangt het rentepercentage ook af van gestelde zekerheden (onderpand). Daarnaast hangt de zakelijkheid ook af van de hoogte van de rekening-courant, de aflossing en de eventuele zekerheden die u kunt bieden, wanneer het saldo in uw nadeel is omgeslagen.
De zakelijkheid wordt onderstreept door een schriftelijk vastgelegde rekening-courant overeenkomst.
Hiermee legt u een juridische basis voor het op eenvoudige wijze verrekenen van onderlinge transacties tussen u en uw vennootschap.

Altijd rente?
Wanneer u het ene jaar een vordering hebt en het andere jaar een schuld, is het lastig te bepalen, welke zakelijke rente moet worden berekend en over welke periode precies. Zoals u nu weet, verhuist uw vordering naar box 1 en uw schuld naar box 3. In verband met de poging tot vereenvoudiging van de belastingheffing is goedgekeurd, dat geen rekening hoeft te worden berekend over kleine rekening-courantverhoudingen met uw BV. Klein wil zeggen: standen tot € 17.500 (voorheen: € 10.000). Als randvoorwaarde geldt weer wel dat uw vennootschap ook geen rente in aftrek brengt op haar resultaat. Besluit | 24-05-2006 | nr CPP06-76.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen.« terug
Adres
Kantoor Hoeven
Halderbergselaan 7a
4741 AA Hoeven

T. +31 (0) 165 50 33 02
F. +31 (0) 165 50 31 55
info@vankester.nl
Sitemap | Disclaimer