Home
Contact
menu

Publicaties

14 augustus 2008

Buitengewone uitgaven niet langer buitengewoon

Vanaf 1 januari 2008 zijn de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering fiscaal niet meer aftrekbaar. In 2009 vervalt zelfs de hele buitengewone lastenaftrek. In combinatie met een verlaging van de drempel van 11,5 procent naar 1,65 procent moeten de overheidsinkomsten uiteindelijk met € 400 miljoen toenemen. Welke kosten kunt u dit jaar nog opvoeren?

In de afgelopen jaren zijn personen die een aftrek hebben geclaimd sterk toegenomen. Ook is in de loop van de tijd de regeling verder uitgebreid. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van het overheidsbudget wordt ingenomen. Daarnaast heeft de overheid ervaren dat de groep die ze bedoelde te bereiken – de chronisch zieken en gehandicapten – er onvoldoende bij gebaat zijn geweest. Vandaar dat de huidige regeling van de aftrekbare lasten op de schop is gegaan en per 1 januari 2009 wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze is speciaal bedoeld voor chronische zieken en gehandicapten. Er is een overgangsregeling van 1 jaar gecreëerd waarbij de huidige buitengewone lastenregeling in afgeslankte vorm voortbestaat.

Wat is er in 2008 veranderd?
De volgende kosten zijn dit jaar niet meer aftrekbaar:
• de standaardpremie en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet;
• uitgaven die vallen onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet
• de premievervangende belasting voor gemoedsbezwaarden;
• vergelijkbare uitgaven op grond van een buitenlandse regeling.

Wel is de inkomensafhankelijke drempel verlaagd van 11,5% tot 1,65% van het verzamelinkomen.

Wat gaat er volgend jaar veranderen?
Vanaf 1 januari 2009 komen ook de uitgaven vanwege ziekte, invaliditeit en bevalling, overlijden arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptiebegrafeniskosten, kosten voor bevalling en adoptie te vervallen.

Besteed dus dit jaar extra aandacht aan sommige uitgaven die hiermee samenhangen. Met andere woorden: plan uw buitengewone uitgaven dit jaar! Wij doen u hieronder een paar suggesties.


Let op: Buitengewone uitgaven moeten wel op u drukken. Dat wil zeggen, wanneer u de gemaakte kosten vergoed krijgt van uw verzekeraar of werkgever, kunt u deze niet in aftrek brengen van het inkomen. Het is niet belangrijk of u de restitutie pas volgend jaar zult krijgen.« terug
Adres
Kantoor Hoeven
Halderbergselaan 7a
4741 AA Hoeven

T. +31 (0) 165 50 33 02
F. +31 (0) 165 50 31 55
info@vankester.nl
Sitemap | Disclaimer